top of page

AR&GE

Endüstriyel, çevre, tarım ve medikal biyoteknoloji alanlarında AR&GE çalışmaları gerçekleştirmekte olup sektörde ihtiyaç duyan firmalara danışmanlık hizmetleri de vermekteyiz.

 

Microbiota Biyoteknoloji olarak,

 

 

  • Tesislere özgü mikrobiyal preparatların geliştirilmesi ve biyolojik arıtım havuzlarının etkinlik seviyesinin artırılmasına yönelik mikrobiyolojik çalışmaların planlanması ve yapılması

 

  • Amaca uygun olarak yerel mikroorganizmaların izole edilmesi, besin olarak atıkların kullanılması ile mikroorganizmalardan biyoplastik, enzim vb. metabolitlerin üretilmesi,

 

  • Biyoproses geliştirilmesi

 

  • Endüstriyel strain geliştirilmesi

 

  • Mevcut mikrobiyal üretim süreçlerinin iyileştirilmesi

 

  • Mikrobiyal haritalama çalışmları

 

  • C ve Su ayak izlerinin azaltılması için biyolojik süreç yönetimi hizmetleri sunuyoruz.

Tamamlanan ve devam eden KOSGEB ve TÜBİTAK destekli projelerimiz bulunmaktadır.

bottom of page