ÖNEMLİ DUYURU

PROJE YAZIM / YÖNETİM

1. PROJE YAZIM HİZMETLERİ

Mevcut Ar-Ge fonlarından yararlanma konusunda fikirlerinizin hayata geçirilmesi sürecinde proje temelli ilerlemek istiyorsanız, Proje Destek Birimimiz (PDB), sizlere proje yazımı aşamasında ihtiyaç duyduğunuz desteği sağlayacaktır.

 

1.1. Proje Yazım Süreci

- Proje fikrinizin PDB ile gizlilik anlaşması çerçevesinde görüşülmesi,

- Proje konusu ile ilgili literatür taramasının yapılması,

- Projenin amaç ve hedeflerinin doğru tanımlanması,

- Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriğinin doğru tanımlanması,

- Projenin yenilikçi ve özgün yönlerinin ortaya konulması,

- Projenin başarı ölçütlerinin somut bir şekilde ortaya konulması,

- Pazar analizinin yapılması,

- Bütçe tablolarının hazırlanması,

- İş planın hazırlanması,

- Proje sonucunda elde edilecek ulusal ve uluslararası kazanımların belirlenmesi,

- Proje konusunun Etik Kurul Onay Belgesi ve/veya yasal/özel izin belgeleri gerektirdiği durumlarda, gerekli hazırlıkların yapılması.

 

1.2. Proje Başvuru Süreci

- Proje dosyasının başvuru yapılacak programın kriterlerine uygun olarak eksiksiz hazırlanması,

- Ulusal ve uluslararası ortaklı projelerde ortak kurum ve kuruluşla irtibatın sağlanması,

- Sözleşme makamı ile iletişimin sağlanması ve sözleşme dosyasının hazırlanması,

- Projenin ilgili birimlere elektronik yada matbu olarak sunulması.

 

1.3. Proje Kabul Süreci

- Panel aşamasında projenin savunulması için rehberlik sağlanması,

- Panel sonucunda projede düzeltme talep edilmesi halinde, gerekli düzeltmelerin yapılıp projenin tekrar ilgili birime gönderilmesi,

- Proje sözleşmesi imzalanana kadar projeyi destekleyen birim ile tüm yazışmaların yapılması,

- Projenin kabul aşamasında bütçe kısıtlamasına gidilmesi durumunda bütçe tablosunun revize edilmesi,

- Kabul edilen proje sözleşmesinin ilgili taraflarca imzalanarak, projenin başlatılması.

 

 

2. PROJE YÖNETİM HİZMETLERİ

 Kabul edilmiş projeleriniz için verebileceğimiz proje yönetim hizmetlerimiz;

 

2.1. Proje Takibi

- Projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve olası problemlere daha kısa sürede çözüm bulmak amacı ile proje paydaşlarının periyodik olarak bilgilendirilmesi.

 

2.2. Mali Sürecin Takibi

- Satın alma sürecinin planlanması,

- İhale yönetiminin takibi aşamalarında destek sağlanması,

- Proje kapsamında alınması planlanan cihaz, sarf malzeme ve hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi.

 

2.3. Personel Performans Takibi

- Projenin hedefleri doğrultusunda iş-zaman çizelgesine uygun olarak sürdürülmesi amacı ile proje personelinin takibinin sağlanması.

 

2.4. Raporların Hazırlanması

- Projenin başlamasını takiben proje destekçisi kurumun belirli periyotlarda talep ettiği gelişme raporlarının formata uygun olarak hazırlanması,

- Proje süresinin tamamlanmasının ardından, projenin bilimsel ve teknik tüm gelişmelerini içeren sonuç raporunun formata uygun olarak hazırlanması,

- Proje destekçisi kurum tarafından incelen sonuç raporunda, gerekli görülmesi halinde, değişiklik ve düzeltmelerin yapılarak sonuç raporuna son halinin verilip ilgili birimine tekrar gönderilmesi. 

 

 

Eskişehir Web Tasarım