ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİ

Şirketimiz Çevre Biyoteknolojisi alanında aşağıdaki hizmeyleri vermektedir.

 

Deniz ve Karasal sularda;

Petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesinde, acil müdahalede canlı kaynakların kirlenmeden korunması veya daha az zarar görmesi için müdahale operasyonlarında danışmanlık.

Petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesinde acil müdahalede flora ve faunaya verilen zararların tespit edilmesi.

Petrol ile kirlenen fauna ve floranın rehabilitasyonunda biyolojik yöntemlerin kullanılması ve bu konuda danışmanlık hizmeti verilmesi.

Petrolle kirlenmiş kıyı alanlarında ve karada biyolojik yöntemlerle kirliliğin temizlenmesi için olayın özelliğine göre yöntemler geliştirmek ve saha uygulamalarını yürütmek.

Gemi ve deniz araçlarında sintine ve atık yağların bertaraf edilmesinde biyolojik çözümler üretmek ve uygulamak.

Atık alım tesislerinde toplanan petrol ve hidrokarbon bileşikli sıvıların azaltılması ve bertaraf edilmesinde yöntemler geliştirmek ve uygulamak. 

 

Endüstriyel ve Evsel Atıksu Arıtım;

Tesisleri için SWOT analizinin yapılması ve rapor hazırlanması,

Tesisin özellikle biyolojik arıtım havuzların etkinlik düzeyinin takibi, biyolojik arıtım kapasitesinin geliştirilmesi yönelik bilimsel ve teknik danışmanlık,

Tesis özgü mikrobiyal preparatların geliştirilmesi ve biyolojik arıtım havuzlarının etkinlik seviyesinin artırılmasına yönelik mikrobiyolojik çalışmaların planlanması ve yapılması

ENDÜSTRİYEL BİYOTEKNOLOJİ

İçerik güncellenecektir.

Eskişehir Web Tasarım